Get Adobe Flash player

Körjegyzői hitvallás

 

Tisztelt Érdeklődők, Honlaplátogatók!

 

 

 

Köszöntöm Önöket a magam és a Körjegyzőség dolgozói nevében.

Körjegyzőként életem munkáséveinek legszebbjeit töltöttem itt Önökkel abban a reményben, hogy még sok új feladatot kell közösen megvalósítanunk.

Örömmel tekintek vissza a több mint két évtizedre, hiszen óriásit változott az öt (Gyöngyösfalu, Kőszegpaty, Lukácsháza, Nemescsó, Pusztacsó) település arculata – mindenekelőtt Lukácsházáé – melynek én is részese, befolyásolója lehettem. A fejlődés mértéke korábban elképzelhetetlen volt.

A Körjegyzőség kettős feladatot lát el: egyrészt gyakorolja a jogszabályok által, a jegyző hatáskörébe utalt államigazgatási hatásköröket, másrészt előkészíti és végrehajtja, vagy megszervezi a végrehajtását az önkormányzati döntéseknek.

Ezen írás kereteit meghaladja a hivatalban végzett munka bemutatása. Jellemző, hogy évente mintegy 2500 hatósági határozat születik, 700-750 millió Ft-ot kezelünk, a testületi ülésekről (évi 75-80) 3000 oldal körüli jegyzőkönyv készül, 200 millió Ft adót szedünk be az öt település területén.

Arra törekszünk, hogy mindenkor humánusan, segítőkészen, jogszerűen járjunk el. Természetesen bármennyire szeretnénk, minden kérésnek – különösen ha ellenérdekű felek vannak – nem tudunk eleget tenni. Ki örül annak, ha megbírságolunk valakit, vagy ha nem adunk valamire engedélyt? Tudomásul kell venni, hogy nekünk a jogszabályok parancsolnak, azok keretei között kell eljárnunk.

Munkatársaimmal együtt valljuk, hogy munkánk szolgálat, amit teljes odaadással, egész emberként kell végezni. Ezzel együtt mi is emberek vagyunk, nem vagyunk tökéletesek, tévedhetetlenek, de mindig a legjobbra törekszünk.

A közelmúltban elfogadott önkormányzati törvény új kihívást jelent számunkra, melynek szeretnénk maradéktalanul megfelelni.