Szociális tűzifa támogatás

Lukácsháza község Polgármestere

HIRDETMÉNY

Lukácsháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. november 06. napján elfogadta a szociális tűzifa támogatásról szóló önkormányzati rendeletet.

A rendelet értelmében a szociálisan rászorulók részére a téli kiegészítő fűtéshez szükséges tűzifa biztosításához, természetbeni ellátás formájában, támogatás nyújtható a Lukácsháza községben bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen lakó személyeknek az önkormányzat által vásárolt fakészletből.

Térítésmentes tűzifajuttatásként háztartásonként maximum 3 m3tűzifa adható, 22 erdei m3 önkormányzat által pályázaton elnyert, önrésszel kiegészített összjuttatás mértékéig.

A támogatás elbírálásnál előnyt élveznek az:

- aktív korúak ellátására

- időskorúak járadékára

- lakásfenntartási támogatásra

- az adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra jogosultak, valamint a

- halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családok.

A támogatás iránti kérelmet a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatalnál lehet benyújtani 2014. december 19. napjáig a közös önkormányzati hivatalban elérhető igénylőlapon, melyhez a rászorultságot megalapozó mellékleteket csatolni szükséges:

            a) nyilatkozat a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók személyéről és jövedelméről,

            b) a jövedelem típusának megfelelő igazolás

            c) a közös háztartásban élő gyermekekre vonatkozóan a tanulói / hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolás

            d) a tartósan beteg, autista, illetve testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos állapotról szóló igazolás.

Lukácsháza, 2014. november 07.

                                                                                             Virág János

                                                                                             polgármester