Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat „A” és „B” típusa

FELHÍVÁS!

Lukácsháza Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve kiírja a 2015. évre szóló

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat „A” és „B” típusát

tanulmányokat folytató illetve kezdeni kívánó fiatalok számára.

A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat hivatalánál – Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatal - írásban,

pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani a kötelező mellékletekkel együtt.

A pályázat beadásához pályázói regisztráció szükséges a https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

linken, ahol fel kell tölteni a személyes és pályázati adatokat, majd ki kell nyomtatni a pályázati űrlapot, s ezt kell aláírva benyújtani.

A pályázat benyújtási határideje: 2014. november 7.

A települési önkormányzat 2014. december 8-ig bírálja el a beérkezett pályázatokat.

A települési önkormányzat döntéséről, és annak indokáról 2014. december 19-ig írásban értesíti a pályázókat.

Részletes pályázati felhívás megtekinthető a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatalban!

Lukácsháza, 2014. október 3.

                                      Virág János s.k.

                                     polgármester